خطر پذیری از سیل؛ شهرهای جدید یا شهرهای قدیم؟

خطر پذیری از سیل؛ شهرهای جدید یا شهرهای قدیم؟

نگاهی به تاریخ شکل‌گیری و تحول شهرها در ایران و جهان نشان می‌دهد که دسترسی به آب و همجواری با رودخانه‌ها، یکی از عوامل مهم و اثرگذار در انتخاب مکان سکونتگاه‌ها بوده است. با این‌حال مکان احداث هسته اولیه شهرهای همجوار رودخانه‌ها تا حد امکان با فاصله مناسب از بستر رودخانه تعیین می‌شده و تجارب سیل‌های اخیر نشان می‌دهد که عمده مشکلات مربوط به تخریب سکونتگاه‌ها نیز به دلیل ساخت و ساز بی‌رویه ناشی از توسعه جدید در حریم و بستر رودخانه‌ها بوده است. با توجه به زلزله خیز بودن کشور، سالها بحث اجتناب از مکانیابی سکونتگاه‌های جدید در حریم گسل‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مد نظر بوده است، اما تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد که لازم است به مسئله سیل و سیل خیزی به صورت جدی‌تری توجه شود. خوشبختانه در اثر هوشیاری مدیریت شهری که تجارب تلخ سیل بهار ۱۳۹۸ نیز در آن بی‌تاثیر نبوده است، سیل ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات