سردهنه های رضوانشهر برای بار دوم به سرعت در حال احداث هستند

رییس هیات و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گفت: سردهنه های رضوانشهر برای بار دوم به سرعت در حال احداث هستند.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان؛ مهندس وحید خرّمی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با اشاره به اینکه سردهنه های رضوانشهر برای بار دوم به سرعت در حال احداث هستند ، گفت : همه سر دهنه های کشاورزی شهرستان رضوانشهر که برای بهره برداری در سال زراعی جاری در ابتدای این فصل ساخته و آماده شده بودند به دلیل وقوع سیلاب های فروردین ماه 1399 متاسفانه تخریب شدند.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گفت : در اثر این سیلاب ها، 40 سر دهنه شهرستان رضوانشهر تخریب شدند که آب منطقه ای گیلان بلافاصله پس از آن ساخت مجدد آنها را آغاز نمود.
وی افزود: تا کنون از 40 سر دهنه شهرستان رضوانشهر ، ساخت 20 سر دهنه آن به پایان رسیده است و با سرعتی که در اجرا داریم به زودی مابقی نیز تکمیل و آب روانه شالیزار ها خواهد شد.