"طرح خوداظهاری پارک حاشیه" در ۲۵ معبر پر تردد شهر مشهد اجرا خواهد شد

"طرح خوداظهاری پارک حاشیه" در ۲۵ معبر پر تردد شهر مشهد اجرا خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات