جلوگیری از از تردد ناوگان باری غیرضروری در سطح شهر مشهد

جلوگیری از از تردد ناوگان باری غیرضروری در سطح شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات