لایروبی 34 کیلومتر از انهار شهرستان فومن

رضا محبوب خیر خواه مدیر امور منابع آب شهرستانهای فومن و شفت از لایروبی 34 کیلومتر از انهار شهرستان فومن خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ مدیر امور منابع آب شهرستانهای فومن و شفت  اظهار داشت: از ۳۵ سردهنه اصلی شهرستان فومن که بصورت سنتی تامین آب می گردند ۲۴ سردهنه آبگذاری آنها انجام شده و مابقی آنها در اسرع وقت آبگذاری خواهند شد .

محبوب خیر خواه در ادامه گفت: در فصل زراعی جاری تاکنون حدود ۳۴ کیلومتر از انهار شهرستان لایروبی گردید که حدود ۱۰ درصد از ظرفیت پیش بینی شده بدلیل درخواستهای متعدد کشاورزان بیشتر بوده و افزود؛ هم اکنون جهت تسریع در فرایند لایروبی و سر دهنه سازی ۷ دستگاه بیل مکانیکی در سطح شهرستان در حال فعالیت می باشند .

.