روابط عمومي نيروگاه شهيد سليمي نكا از سوي مدير­كل روابط عمومي وزارت نيرو تقدير شد

روابط عمومي نيروگاه شهيد سليمي نكا از سوي مدير­كل روابط عمومي وزارت نيرو تقدير شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات