روابط عمومي نيروگاه شهيد سليمي نكا از سوي مدير­كل روابط عمومي وزارت نيرو تقدير شد

روابط عمومي نيروگاه شهيد سليمي نكا از سوي مدير­كل روابط عمومي وزارت نيرو تقدير شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات