سمپاشی سه کوی تحت پوشش شهرداری منطقه ۲

سمپاشی سه کوی تحت پوشش شهرداری منطقه ۲

به گزارش شهریار، در استمرار عملیات گندزدائی و ضدعفونی معابر که بطور مرتب و در چندین نوبت بطور شبانه روز در سطح حوزه منطقه برای مقابله با ویروس منحوس کرونا توسط نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری منطقه ۲ به انجام می رسد، ضدعفونی ۳ کوی تحت پوشش این منطقه به انجام رسید.

در همین راستا به منظور جلوگیری از انتشار بیماری کرونا توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز سمپاشی کوی قدس یاغچیان و کوی گلها در گلشهر به انجام رسید و در فعالیتی مشابه همچنین گندزدائی کوی صبای غربی خیابان استاد معین نیز، اجرائی شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات