بخشی از معضلات ناحیه شهری شهید بابایی در سال 98 برطرف شد

بخشی از معضلات ناحیه شهری شهید بابایی در سال 98 برطرف شد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدایی فر گفت: در سال 98 منطقه دو شهرداری قزوین تمام تلاش خود را انجام داده تا بدین وسیله بتواند در زمینه های مختلف عمرانی، خدماتی، فرهنگی و غیره اقدامات مختلفی را در دو ناحیه شهری شهید بابایی و آزادگان انجام دهد.

وی افزود: براساس همین سیاست، این منطقه در سال گذشته، در ناحیه شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین اقدامات مختلفی را در زمینه لکه گیری معابر، تعمیر ترانشه معابر، پیاده روسازی اسفالت و کفپوش، ترمیم و یا نصب جداول، دریچه ها و غیره انجام داده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس آمار در سال 98 در ناحیه شهری شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین 15 هزار و 658 متر مربع لکه گیری معابر، 22 هزار و 501 متر مربع تعمیر ترانشه معابر و 16 هزار و 593 متر مربع پیاده رو سازی آسفالت و کفپوش انجام شده است.

فدایی فر تصریح کرد: همچنین در این مدت، در ناحیه شهری شهید بابایی یک هزار و 884 متر نصب و یا ترمیم جدول، 163 مورد نصب دریچه، 59 مورد نصب پل فلزی و چهار مورد نصب دال بتنی به ثبت رسیده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین بیان کرد: در سال 98 سعی شده است تا بتوانیم با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان پارک ها و فضای سبز و سازمان های خدمات رسان دیگر برای برطرف کردن معضلات این ناحیه شهری ارتباط گیری کنیم که 651 مورد به ثبت رسیده است.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات