نگاهی به آمار بازار مسکن تهران در سال ۹۸

نگاهی به آمار بازار مسکن تهران در سال ۹۸

به گزارش اخبار ساختمان، میانگین رشد قیمت مسکن به صورت ماه به ماه قبل برای یک دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۸ در شهر تهران ۳. ۶ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۸. ۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است. اما بیشترین رشد متوسط قیمت در اسفندماه سال ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن مربوط به منطقه ۲۰ به میزان ۸۸. بررسی متوسط قیمت بر اساس متراژهای مختلف واحدهای مسکونی نشان می‌دهد قیمت در اسفندماه سال جاری در کلیه بازه‌ها دارای رشد بوده و واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۴۰ متر مربع بیشترین رشد قیمت را به میزان ۵۱. ۳ درصد و واحدهای با متراژ بیش از ۲۰۰ متر مربع کمترین رشد قیمت را به میزان ۳۲. ۵ درصدی، کمترین سهم از تعداد معاملات اسفندماه تهران را به خود اختصاص ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات