مستاجران خواستار حمایت قانونی هستند

مستاجرنشین منطقه رضا مشهد نیز می‌گوید: بسیاری از واحدهای تجاری و اداری در ماه‌های اخیر عملا راکد بوده‌اند و فعالیت نداشته‌اند اما مالکان کاری به این مسئله ندارند و اجاره‌بهای خود را دریافت می‌کنند. وی عنوان می‌کند: با پویش و تاکید بر انصاف مالک کاری راه نمی‌افتد باید کار عملیاتی صورت گیرد؛ مالکان در این شرایط باید بیشتر هوای مستاجر را داشته باشند اما صرفا شعار می‌دهیم و دنبال پویش راه انداختن هستیم؛ اگر به پویش بود که باید این مسائل تاکنون حل می‌شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات