۱۰ ساعت پارک رایگان برای شهروندان عضو در طرح خود اظهاری الیت

۱۰ ساعت پارک رایگان برای شهروندان عضو در طرح خود اظهاری الیت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات