تاکنون بیش از 450 کیلومتر از رودخانه های استان روپرگذاری شده است

نماینده مجری طرح های مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: تاکنون بیش از 450 کیلومتر از رودخانه های استان روپرگذاری شده است.

مهندس اسماعیل محمودی افزود: علامت گذاری حد بستر رودخانه ها در راستای اعمال حاکمیت  به اراضی ملی و دور نگهداشتن مردم از مخاطرات رودخانه ها اجرا می شود و ادامه عملیات روپرگذاری رودخانه های استان با جدیت طبق برنامه ریزی بعمل آمده پیگیری می شود.

وی از آغاز عملیات روپر گذاری حد بستر رودخانه هرو چای از محدوده فیروز آباد تا پایین دست شهر کیوی به طول حدود 20 کیلومتر با اعتباری معادل 460 میلیون تومان خبر داد و گفت: این عملیات طبق برنامه زمانبندی انجام می شود .

مهندس محمودی افزود: شرکت آب منطقه ای اردبیل در راستای عمل به وظایف خود در اجرای مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب با تامین اعتبار پروژه مزبور از محل اعتبارات ملی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نموده و نسبت به علامت گذاری حد بستر رودخانه اقدام نموده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات