افزایش تولید مواد ضدعفونی در نیروگاه رامین به ۲۵۰ هزار لیتر

افزایش تولید مواد ضدعفونی در نیروگاه رامین به ۲۵۰ هزار لیتر

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات