افزایش تولید مواد ضدعفونی در نیروگاه رامین به ۲۵۰ هزار لیتر

افزایش تولید مواد ضدعفونی در نیروگاه رامین به ۲۵۰ هزار لیتر

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات