تاکنون بیش از 450 کیلومتر از رودخانه های استان روپرگذاری شده...

تاکنون بیش از 450 کیلومتر از رودخانه های استان روپرگذاری شده...

نماینده مجری طرح های مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: تاکنون بیش از 450 کیلومتر از رودخانه های استان روپرگذاری شده است.

مهندس اسماعیل محمودی افزود: علامت گذاری حد بستر رودخانه ها در راستای اعمال حاکمیت  به اراضی ملی و دور نگهداشتن مردم از مخاطرات رودخانه ها اجرا می شود و ادامه عملیات روپرگذاری رودخانه های استان با جدیت طبق برنامه ریزی بعمل آمده پیگیری می شود.

وی از آغاز عملیات روپر گذاری حد بستر رودخانه هرو چای از محدوده فیروز آباد تا پایین دست شهر کیوی به طول حدود 20 کیلومتر با اعتباری معادل 460 میلیون تومان خبر داد و گفت: این عملیات طبق برنامه زمانبندی انجام می شود .

مهندس محمودی افزود: شرکت آب منطقه ای اردبیل در راستای عمل به وظایف خود در اجرای مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب با تامین اعتبار پروژه مزبور از محل اعتبارات ملی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نموده و نسبت به علامت گذاری حد بستر رودخانه اقدام نموده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات