ماجرای تجمع دیروز مسافران در ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد چه بود؟

تاخیر تعدادی از پروازهایی که قرار بود دیروز از مبدا مهرآبادانجام شود، موجب تجمع تعداد زیادی از مسافران بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی در ترمینال ۲ این فرودگاه شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات