جفایی بزرگ که در حق معماری شده است

به گزارش اخبار ساختمان، عبدالرضا گلپایگانی در نشست خبری مجازی که به مناسبت روز معمار برگزار شد، گفت: در ۸۰ سال گذشته توجه به معماری خوب بیشتر تحت الشعاع سرمایه گذاری قرار گرفته و سیطره سرمایه سالاری باعث شده است تا اهمیت فضای خوب برای زندگی کاهش یابد. گلپایگانی با اشاره به شروع جشنواره‌ای برای ترویج معماری خوب گفت: در این جشنواره ساختمان برتر سال که به همه جنبه‌های زیبایی شناسی معماری توجه کرده باشد انتخاب و معمار خوب و معماری خوب معرفی خواهد شد و تلاش می‌کنیم تا برند سازی خوبی از معماری اصولی و خوب را انجام دهیم. معاون معماری وشهرسازی شهرداری تهران گفت: امروزه شاهد هستیم که در معماری شهری جریان هایی در غالب مد می‌آید و مثل یک نسیمی عبور می‌کند و ردپایی در سرزمین ما می‌گذارد که ممکن است هیچ پیوندی با ریشه‌های فرهنگی، تاریخی و اقلیمی و نیاز واقعی مردم نداشته باشد و نشان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات