زیباسازی سیما و منظر شهری با کاشت گونه های گیاهی مختلف (میدان های شهدای احمدپور،منبع آب محله قهنویه و آیت اله مبارکه ای…

زیباسازی سیما و منظر شهری با کاشت گونه های گیاهی مختلف (میدان های شهدای احمدپور،منبع آب محله قهنویه و آیت اله مبارکه ای…
لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات