نگرانی مبنی بر کاهش حقوق و مزایا در دوران دورکاری وجود ندارد

نگرانی مبنی بر کاهش حقوق و مزایا در دوران دورکاری وجود ندارد

نگرانی مبنی بر کاهش حقوق و مزایا در دوران دورکاری وجود ندارد

مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد گفت: برخی از شهرداران دغدغه کاهش حقوق و مزایا در دوران دورکاری بودند اما این حرف اشتباه است و در آیین‌نامه چنین موضوعی ذکر نشده است، در دورکاری نیز همکاران مشغول به کار هستند همچنین در زمینه مدیریت پیمان نیروهای قراردادی و شرکتی نیز موضوعی مبنی بر لغو قراردادها در دوران دورکاری ذکر نشده بنابراین نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، زری جراح در جلسه شورای شهرداران مناطق با موضوع نقد و بررسی مشکلات و مسائل دورکاری به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که توسط شهرداران مناطق مطرح شده است، دورکاری و شیفت‌بندی است. دورکاری ۱۰۰ درصد تنها برای همکارانی است که دارای بیماری خاص، فرزند زیر ۶ سال و شرایط خاص که مستعد بیماری بودند، لحاظ شود.
وی افزود: برخی از شهرداران دغدغه کاهش حقوق و مزایا در دوران دورکاری بودند اما این حرف اشتباه است و در آیین‌نامه چنین موضوعی ذکر نشده است زیرا در دورکاری نیز همکاران مشغول به کار هستند همچنین در زمینه مدیریت پیمان نیروهای قراردادی و شرکتی نیز موضوعی مبنی بر لغو قراردادها در دوران دورکاری ذکر نشده بنابراین نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد بیان کرد: در همه مناطق با معاونین برنامه‌ریزی در تماس بودیم و نارضایتی از بحث دورکاری گزارش نشده و تنها نارضایتی کارکنان مربوط به همکارانی است که فاقد سیستم در منزل بودند که در این زمینه زیرساخت‌های مورد نیاز آماده خواهد شد.
جراح خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات ما برای دورکاری کارکنان، دایورت تلفن میزکار آنان به شماره تلفن منزل آنها بوده است و برخی مناطق نیز اعلام کردند که همچون گذشته حجم کار را دریافت و به موقع تحویل داده شده است.
وی اضافه کرد: برخی همکاران در این دوران هیچگونه شیفت‌بندی و دورکاری نداشته‌اند که دلیل آن مربوط به موقعیت منطقه و صلاحدیدهای مرتبط است. در کمیته دورکاری تمامی موارد مطرح‌شده توسط شهرداران مورد بحث قرار خواهد گرفت و نتایج آن در نامه‌های بعدی اعلام خواهد شد.
گزارش خاصی مبنی بر شکایت مناطق اعلام نشده است
در ادامه محمدیوسف پیروی، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد اظهار کرد: گزارش خاصی مبنی بر شکایت مناطق اعلام نشده است بلکه تنها مشکلی که گزارش شده، عدم همکاری کارکنان در حوزه‌های غیر مرتبط به فعالیت شان به جای همکاران دورکار است که این امر سبب رجوع مجدد ارباب رجوع می‌شود.
حوریه جمالی پور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات