کیفیت معماری، آینده پژوهی، توسعه پایدار

پایبند باشد، به عنوان یکی از اصول مهم حقوق شهروندی نیز مطرح است. آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه باید عواملی نگاهی وسیع‌تر، این موارد را به عنوان عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری دانست عوامل کلیدی موثر بر توسعه پایدار شهری را متشکل از ویژگی­های طبیعی، کالبدی، هویت باید اذعان داشت توسعه پایدار به بررسی و انتخاب پایدارترین­ها برای آینده اشاره می­‌کند. در این میان معماری و کیفیت معماری به عنوان عاملی قابل توجه و به بیانی بهتر به عنوان پیشران کلیدی می‌تواند در این توسعه مطرح باشد همچنین معماری را باید فرصتی دانست برای شناخت انسان از محیط پیرامون خود؛ معماری را باید آفرینش مکانی دانست برای برخی نیز معماری را هنر ساختن و هدف کلی آن را محصور عده‌­ای نیز به معماری به عنوان هنر توجه به محیط از آن جنبه مهم است که بستر طراحی به عنوان عاملی به عنوان مخاطبان معماری نیز بسیار ...

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات