دولت ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ۹ بیمارستان کرونایی اختصاص دهد

دولت ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ۹ بیمارستان کرونایی اختصاص دهد

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی گفت: امیدواریم دولت امسال ۵۰۰ میلیارد تومان به این سازمان برای تکمیل ۹ بیمارستان ویژه بیماران کرونایی اختصاص دهد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات