معماری ایرانشهری پیوند و هارمونی انسان با طبیعت

معماری ایرانشهری پیوند و هارمونی انسان با طبیعت

یکی از وظایف مهم واصلی مدیریت شهری و نیز انجمن ها و تشکل های توسعه محور در این باره باید فرهنگ سازی در جهت اهتمام وحفظ هویت تاریخی و فرهنگی و بافت های تاریخی در مسیر رشدخود آگاهی ملی باشد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات