کادر درمان فاقد مسکن،‌ صاحب‌خانه می‌شوند

کادر درمان فاقد مسکن،‌ صاحب‌خانه می‌شوند

وی با اشاره به واحدهای باقیمانده مسکن مهر در کل کشور اظهار داشت: ‌از مجموع پروژه مسکن مهر ۱۰۵ هزار واحد باقی می‌ماند که این و احدها دارای مشکلات حقوقی و قضایی هستند و تکمیل و تحویل این واحدها از مسئولیت وزارت راه و شهرسازی خارج است. اسلامی با تاکید بر اینکه تمام سعی ما رفع نواقص پروژه‌های مسکن مهر است گفت: ‌امروز به دنبال این هستیم که پروژه مسکن مهر را در قالب یک بسته کامل با تمام امکانات به بهره‌برداری برسانیم تا شرمنده مردم نشویم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات