جلسه 141 شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی...

جلسه 141 شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی...

یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی چهارشنبه سوم اردییهشت ماه به ریاست مهندس مهندس محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در این جلسه  ابتدا مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران توضیحاتی در خصوص دستور کار جلسه ارائه کرد . سپس گزارشی در خصوص نکات مورد توجه و الزامات اجرای بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 99  توسط مشاور طرح ارائه شد. سپس  اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند  و در پایان پس از بررسی های لازم جمعبندی توسط مهندس حاج رسولی ها بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات