تحویل یک میلیون و ۲۵۵ هزار واحد مسکن مهر در ۷ سال گذشته

تحویل یک میلیون و ۲۵۵ هزار واحد مسکن مهر در ۷ سال گذشته

وزیر راه و شهرسازی گفت: در دولت های نهم و دهم ۷۸۰ هزار واحد و در دولت های یازدهم و دوازدهم یک میلیون و ۲۵۵ هزار واحد مسکن مهر تحویل شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات