بازدید میدانی مدیرکل راه و شهرسازی ، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و معاون املاک و حقوقی اداره کل راه...

بازدید میدانی مدیرکل راه و شهرسازی ، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و معاون املاک و حقوقی اداره کل راه...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات