عزم جدی شهرداری مشهد برای احیای کشف‌رود همچنان ادامه دارد

عزم جدی شهرداری مشهد برای احیای کشف‌رود همچنان ادامه دارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات