سه هزار مورد اعمال قانون تا پانزدهم فروردین ماه سال جاری

سه هزار مورد اعمال قانون تا پانزدهم فروردین ماه سال جاری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات