نگرانی مبنی بر کاهش حقوق و مزایا در دوران دورکاری وجود ندارد

نگرانی مبنی بر کاهش حقوق و مزایا در دوران دورکاری وجود ندارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات