جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب و جمع آوری موتور پمپ ها در اراضی...

مدیر امور منابع آب مغان گفت: به همت همکاران این امور و شرکت بهره برداری و همکاری نیروی انتظامی از برداشت غیرمجاز آب در اراضی بالادست کانال مغان جلوگیری و موتور پمپ های موجود جمع آوری شد.

مهندس اصغر احمدنژاد با اشاره به صدور اطلاعیه و نصب بنر و صدور اخطاریه کتبی و تذکرات شفاهی مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز برداشت آب برای اراضی دیم در سال زراعی 99-98، افزود: علی رغم این اقدام تعدادی از افراد بدون توجه به اخطاریه ها اقدام به نصب موتور پمپ بمنظور برداشت غیرمجاز آب از کانال پمپاژ 3 جهت آبیاری اراضی دیم بالادست کانال و کشت محصوولات جالیزی و ذرت بذری و ... نموده بودند که با جمع آوری موتور پمپ ها از ادامه فعالیت غیرمجاز آنها جلوگیری شد.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از این اقدام غیرمجاز، پس از طرح دعوی و اخذ حکم قضایی، اقدام به جمع آوری موتورپمپ ها گردید و در این عملیات 6 دستگاه موتور پمپ از محل مذکور حمل گردید .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات