پیاده سازی مدل مدیریت مشارکتی در داخل و خارج از شرکت؛ بعنوان...

در اولین جلسه شورای معاونان سال 99 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بر لزوم بازنگری نگاه مدیریتی در این شرکت با تاکید بر مدل مدیریت مشارکتی سخن گفت و افزود: طرح مدیریت مشارکتی به عنوان مدل موفق در داخل و بیرون شرکت پیاده سازی شود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علایی تصویب، اجرا و پیاده سازی طرح همیاران آب را مدل موفق مدیریت مشارکتی در سطح استان عنوان کرد و گفت: به عنوان اولین شرکت موفق به تصویب و ابلاغ طرح همیاران آب با حضور تمام ذینفعان شده ایم؛ در تهیه، تدوین، اجرا و ارزیابی و بازخورد این طرح مردم حضور فعال دارند. علایی با اشاره به موفقیت های شرکت در سال 98 از جمله کسب رتبه های برتر در جشنواره شهید رجایی، ارزیابی روابط عمومی های وزارت نیرو، ارزیابی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: کسب رتبه برتر سخت است اما نگه داشتن آن کار سخت تری است. وی افزود: باتوجه به شروع فرآیند ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی، تمامی واحد ها با همکاری گروه ارزیابی عملکرد باید اقدامات و عملکرد خود را در بازه زمانی معین ارائه نمایند. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بر لزوم تجهیز زیرساخت های فناوری اطلاعات برای تمام الکترونیک شدن ارائه خدمات شرکت و حذف حضور فیزیکی مردم اذعان داشت. علایی در این جلسه بر تهیه برنامه مدرن شرکت توسط معاونت برنامه ریزی با همکاری تمام واحدها تا نیمه اردیبهشت ماه برای تصویب به هیات مدیره تاکید کرد. وی همچنین از اولویت های برنامه خود را پاسخ دادن نامه ها در موعد مقرر، اتوماسیونی بودن نامه ها و حذف فیزیکی آن، عدم تایید و پرداخت ماموریت پشت میزی، رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی اتاق ها و وسایل اداری، حل مشکلات و مطالبات همکاران و خانواده های آن ها برشمرد. در ادامه جلسه معاونان و مدیران عملکرد و مسائل مربوط به حوزه خود را بیان کردند.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات