زمین مورد نیاز طرح مسکن ملی تامین شد

حسینی تصریح کرد: کمیسیون ماده پنج ضمن برگزاری جلسه بر حفظ حقوق تمامی شهروندان در راستای عدالت شهری در توزیع خدمات تاکید کرده و اولویت را در تصمیمات بر رعایت ضوابط و مقررات مصوب و احداث معابر و شبکه دسترسی مناسب مبتنی بر واقعیت‌های کنونی شهر قرار داده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات