بازدید سرزده مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به همراه رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شیروان از ر...

بازدید سرزده مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به همراه رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شیروان از ر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات