ساخت ۴۵۰۰۰ واحد مسکونی به نوسازی بافت‌های فرسوده شتاب می‌بخشد

ساخت ۴۵۰۰۰ واحد مسکونی به نوسازی بافت‌های فرسوده شتاب می‌بخشد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در دیدار با اعضای ستاد مدیریت پروژه ساخت ۱۴۵ ھزار واحد مسکونی این شرکت با قدردانی از تلاش‌های اعضای این ستاد به اھداف این ستاد اشاره و بر تاثیرگذاری ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی بر روند نوسازی بافت‌ھای ھدف اشاره کرد..آئینی افزود: با فعال شدن پروژه‌ھا برای ساخت ۱۴۵ ھزار واحد مسکونی که شامل تامین تسهیلات کم‌بهره برای ساخت ۱۰۰ ھزار واحد در بافت‌ھای ناکارآمد شھری و نیز ساخت ۴۵ ھزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران است می‌توان به تاثیرات اهرمی این اقدامات در شتاب‌بخشی به روند نوسازی بافت‌ھای فرسوده و ساماندھی حاشیه‌نشینی در وسعت بسیار گسترده امیدوار بود به نحوی که با تولید این واحدھای مسکونی در اراضی و املاک شرکت بازآفرینی شھری ایران، چندین ھزار مسکن ناامن و کم‌دوام در بافت‌ھای ناکارآمد شھری، نوسازی و مقاوم خواھند شد..عضو ھیات‌مدیره شرکت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات