کرونا ۲۶ میلیون آمریکایی را بیکار کرد

کرونا ۲۶ میلیون آمریکایی را بیکار کرد

شمار کسانی که در آمریکا خواستار دریافت مزایای بیکاری شده اند از ۲۶ میلیون نفر عبور کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات