ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد مجددا بازگشایی شد

ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد مجددا بازگشایی شد

ترمینال ۱ فرودگاه مهرآبادپس از ۳۶ روز تعطیلی، مجددا همزمان با افزایش پروازها، بازگشایی شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات