بانک اطلاعات طرح های ارزیابی زیست محیطی در خراسان رضوی ایجاد می شود

بانک اطلاعات طرح های ارزیابی زیست محیطی در خراسان رضوی ایجاد می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی با اشاره به اینکه در توسعه پایدار باید اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه جامعه و البته بدون آسیب به توانایی نسل های آتی برای برآوردن نیازهایشان با هم تلفیق شوند، گفت: درصورتی که ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اقتصادی به کار برده شود، دستیابی به توسعه پایدار میسر می شود و در این راستا ارزیابی محیط زیست به عنوان رویکردی که به بررسی اثرات و پیامدهای یک پروژه بر محیط، قبل از اجرای پروژه و در حین انجام آن، می پردازد ، کاربردی کلیدی و تعیین کننده در تحقق اهداف توسعه پایداردارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته ،۱۸ طرح توسعه ای، طی نشست های تخصصی کمیته های ارزیابی زیست محیطی استان مورد بررسی قرار گرفت، از بررسی ۲۳۳ واحد صنعتی در موضوع تغییر کاربری در شهرکهای صنعتی و طرح در کمیسیون ماده یازده برای تسهیل و تسریع در تقاضای واحدهای صنعتی استان خبر داد.

وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه،  ارزیابی اثرات زیست محیطی در برنامه های توسعه کشور به عنوان یک روش و ابزار زیست محیطی جهت شناسایی اثرات احتمالی پروژه های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل نتایج احتمالی و پیامدهای اجرای یک پروژه بر عناصر زیست محیطی،اطمینان یافتن از اجرای مناسب و صحیح پروژه و در نهایت ارائه راهکارهای کاهش و تقلیل اثرات سوء بر محیط زیست شناخته شده است گفت: ایجادبانک اطلاعات الکترونیک طرح های ارزیابی  که در برنامه های سال جاری این اداره کل است این فرایند را تسریع و تسهیل خواهد کرد.

همتی ضمن اشاره به اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور قرار است درخراسان رضوی پایه ریزی شود گفت: از جمله منافع این طرح  که درراستای اصول مدیریت سبز است، قابلیت به اشتراک گذاری اطلاعات و کاهش  حجم مکاتبات و بروکراسی فرایند های ارزیابی است ضمن اینکه تسریع در دسترسی به سوابق را برای کارشناسان مرتبط فراهم خواهد ساخت.

وی همچنین از فراهم سازی زیر ساختهای لازم برای پیاده سازی  طرح ارزیابی مشاوران محیط زیست در استان درسال جاری خبر داد و گفت :هدف از این کار،طبقه بندی در جه علمی مشاوران و شرکتهای ارزیابی کننده پروژه های زیست محیطی است و افزایش کیفیت مطالعات ارزیابی و جلوگیری از تکرار و کپی برداری از  اطلاعات تاریخ گذشته از سوی مشاوران را به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول همچنین گفت: در راستای بررسی رعایت ضوابط استقرار واحدهای صنعتی، معدنی، تولیدی، درسال گذشته ۴۱۱۵  واحد متقاضی بررسی واز این تعداد  ۱۹۶۷ واحد برای احداث و ۹۱۰ واحد برای بهره برداری مورد موافقت حفاظت محیط زیست استان قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات