با اتمام بخش دیگری از تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد؛ اتصال دوباره واحد شماره 3 بخاری به مدار تولید برق

با اتمام بخش دیگری از تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد؛ اتصال دوباره واحد شماره 3 بخاری به مدار تولید برق

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات