به منظور انجام تعمیرات و کسب آمادگی صورت گرفت؛ خروج واحد شماره 2 گازی نیروگاه شهید رجایی از شبکه سراسری تولید

به منظور انجام تعمیرات و کسب آمادگی صورت گرفت؛ خروج واحد شماره 2 گازی نیروگاه شهید رجایی از شبکه سراسری تولید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات