با اتمام بخش دیگری از تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد؛ اتصال دوباره واحد شماره 3 بخاری به مدار تولید برق

با اتمام بخش دیگری از تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد؛ اتصال دوباره واحد شماره 3 بخاری به مدار تولید برق

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات