مدیران شهرهای رودسر و لنگرود در شرکت یکپارچه آب و فاضلاب استان گیلان منصوب شدند

مدیران شهرهای رودسر و لنگرود در شرکت یکپارچه آب و فاضلاب استان گیلان منصوب شدند


مدیران شهرهای رودسر و لنگرود در شرکت یکپارچه آب و فاضلاب استان گیلان منصوب شدند

مدیران شهرهای رودسر و لنگرود در شرکت یکپارچه آب و فاضلاب استان گیلان منصوب شدند

بنا به این گزارش سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، با صدور احکام جداگانه ای، قاسم زاهدی را بعنوان مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان لنگرود و حسن امیدوار را بعنوان مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رودسر در شرکت یکپارچه آب و فاضلاب استان گیلان منصوب نمود.

گفتنی است پیش از این قاسم زاهدی و حسن امیدوار بعنوان مدیران آب و فاضلاب شهرستانهای لنگرود و رودسر در حوزه شهری خدمت می نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات