اصفهان پایلوت "برنامه جامع مساله‌محور"/ شهروندان اصفهانی‌، نظراتشان درباره برنامه را با دبیرخانه در میان بگذارند

اصفهان پایلوت "برنامه جامع مساله‌محور"/ شهروندان اصفهانی‌، نظراتشان درباره برنامه را با دبیرخانه در میان بگذارند

او، شهر تاریخی اصفهان را اولین شهری خوانده که برنامه جامع مسئله‌محور برای آن تهیه خواهد شد و از مردم و شهروندان اصفهانی دعوت کرده است تا در تهیه این برنامه مسئله‌محور همکاری و مطالبات خود را به دبیرخانه تهیه برنامه جامع شهر اصفهان منعکس کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات