سرمایه شرکت رجا به ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت

سرمایه شرکت رجا به ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت

مدیرعامل شرکت رجا گفت: سرمایه این شرکت ریلی از ۱۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۷۰۰ میلیارد تومان ظرف ۳ سال افزایش یافت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات