۱۶۰۰ متقاضی در پردیس واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند

۱۶۰۰ متقاضی در پردیس واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند

تهران تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: یک هزار و ۶۰۰ متقاضی در شهر جدید پردیس دارای شرایط لازم برای استفاده سهمیه طرح مسکن اقدام ملی هستند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات