تحقق انضباط ترافیکی با اجرای مدیریت هماهنگ میان شهرداری و پلیس راهور/ ...

تحقق انضباط ترافیکی با اجرای مدیریت هماهنگ میان شهرداری و پلیس راهور/ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات