حمایت از مشاغل خانگی از سیاست های سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین است

حمایت از مشاغل خانگی از سیاست های سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین است

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین؛ مقدم سلیمی با تاکید بر جدیت حمایت از مشاغل خانگی به عنوان یکی از وظایف محوله سازمان، بیان کرد: بازار مشاغل خانگی رویکردی جدید برای اشتغال بانوان به عنوان اقتصاد خرد و راهی برای کسب درآمد و کمک به اقتصاد خانواده است .

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی گفت: هدف سازمان حمایت از کارها و مشاغل خرد خانگی است و با توجه به پتانسیل شهر قزوین در زمینه صنایع دستی، وجود این بازار ضروری و لازم است .

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات