ایرفرانس-کی‌ال‌ام ۱۰ میلیارد یورو وام کرونایی دریافت کرد

ایرفرانس-کی‌ال‌ام ۱۰ میلیارد یورو وام کرونایی دریافت کرد

کی‌ال‌ام ۴ میلیارد یورو را از دولت هلند به صورت وام کمک به شرکت‌های آسیب‌دیده از کرونا دریافت می‌کند. ایرفرانس هم ۷ میلیارد یورو از دولت فرانسه وام دریافت کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات