مسافران پروازهای ورودی موظف به تکمیل فرم تعهدنامه هستند

مسافران پروازهای ورودی موظف به تکمیل فرم تعهدنامه هستند

راه و مسکن تهران - ایرنا - سخنگوی سازمان هواپیمایی خبر داد که مسافرانی که از کشورهای مختلف وارد ایران می‌شوند تعهد نامه‌ای را برای انجام تست کرونا در ایران قبلا پر کرده‌اند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات