اداره کل راه و شهرسازی استان همدان خبر داد: واگذاری زمین برای اجرای طرح مسکن ملی

صالحی تصریح کرد: همچنین در سال جاری شناسایی و معرفی زمین در بافت قدیم حوزه بازآفرینی با ارسال فراخوان مشارکت در جهت ساخت و اخذ تسهیلات بانکی طرح اقدام ملی مسکن انجام می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات